عددی تقریبا نزدیک به کسری بودجه فرار مالیاتی در کشور داریم

عددی تقریبا نزدیک به کسری بودجه فرار مالیاتی در کشور داریم

عددی تقریبا نزدیک به کسری بودجه فرار مالیاتی در کشور داریم

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قانون مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی قانون خیلی خوبی در راستای اصلاح وضعیت مالیات ستانی در کشور است. چرا که وضعیت مالیات ستانی ایرادات فراوانی دارد و بزرگترین ایراد آن این است که هنوز ابزارهای شناسایی فراریان از پرداخت مالیات در آن ضعیف است

ایجاد همه ابزارها و زیرساخت‌های کافی در جهت بهبود شناسایی فرارهای مالیاتی هم درگاه های و پایانه های فروشگاهی و هم سایر درگاه های معاملاتی می تواند به ما کمک کند تا اقدام به جذب منابع بیشتر مالیاتی برای دولت کنیم

پیش بینی که ما می کنیم این است که عددی تقریبا نزدیک به کسری بودجه ما فرار مالیاتی در کشور داریم. یعنی به همان میزانی که مالیات اخذ می کنیم به همان میزان هم فرار مالیاتی داریم