رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با 9928 واحد افزایش به 2 میلیون و 81 هزار واحد رسید.