برنامه بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها

برنامه بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها

برنامه بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها

ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید:بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد، معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است.

ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ‌ها

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص صنعت لیزینگ و نقش آنها در ارایه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: یکی از ابزارها برای تامین مالی عموم جامعه لیزینگ‌ها هستند. متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ‌ها شاهد نابسامانی هستیم.

وی افزود: برای ساماندهی این شرکت‌ها جلساتی با شرکت‌های لیزینگ برگزار کردیم و بانک مرکزی آمادگی دارد که برای ارتقا صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.

سروش، ساماندهی برخی لیزینگ‌ها را نیز از دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند که ساماندهی این شرکت‌ها با عنوان «موسسات تضمین تهعد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانیم موسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.

تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه

وی در خصوص تامین مالی تسهیلات کلان نیز گفت: بانک مرکزی در خصوص این موضوع به سایر روش‌ها از جمله تامین مالی بازار سرمایه  توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند ،کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می‌شد که هر بانک برای هر طرح می‌بایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند.

وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهیمه هر بانک به آنها ابلاغ می شود که بانک می تواند از این ابزار استفاده کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکت‌های دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌های دانش برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

لینک سایت:https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-40359