وضعیت گاز 20 سال آینده

وضعیت گاز 20 سال آینده

وضعیت گاز 20 سال آینده

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛

بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، میزان کل عرضه گاز طبیعی در سال 1420 به 898.7 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر 1410.8 میلیون مترمکعب خواهد بود.

این به معنی ناترازی 512 میلیون مترمکعبی در روز است.

از سوی دیگر حداکثر اختلاف مصرف در ماه‌های سرد و گرم سال تا سال 1410 به صورت متوسط سالیانه 4.6 درصد رشد می‌کند و در سال 1410 به 453 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

همچنین این حداکثر اختلاف با متوسط رشد سالیانه 2.5درصدی در بازه زمانی 1410 الی 1420، به 579میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.