عباس آرگون خزانه دار اتاق تهران شد

عباس آرگون خزانه دار اتاق تهران شد

عباس آرگون خزانه دار اتاق تهران شد

عباس آرگون خزانه‌دار اتاق تهران شد

عباس ارگون با کسب ۴۶ رأی به عنوان خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد.

هرویک یاریجانیان نیز ۶ رأی کسب کرد.