انتخاب هیات رییسه سنی

انتخاب هیات رییسه سنی

انتخاب هیات رییسه سنی

انتخاب هیات رییسه سنی

در اولین گام، بعد از سخنان ابتدایی مسعود خوانساری، رییس دوره‌های هشتم و نهم اتاق تهران، هیات رییسه سنی تشکیل شد.

محمدرضا بهرامن، رییس سنی، پیام باقری و عطااله اشرفی، نواب رییس و مریم تاج‌آبادی به عنوان منشی هیات رییسه سنی انتخاب شدند.