حذف مانع بزرگ در مسیر کارت بازرگانی

حذف مانع بزرگ در مسیر کارت بازرگانی

حذف مانع بزرگ در مسیر کارت بازرگانی

رفع مانع عمده بر سر راه گرفتن کارت بازرگانی

 

علی نقیب، رئیس کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران:

از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ با راه اندازی سامانه جامع بازرگانی، کلیه متقاضیان کارت بازرگانی ملزم به ارائه سند تک برگی با کد تجاری شدند. این نیاز عظیم برای شرکت های تولیدی صادرات محور کشور که در سال های اخیر کارخانه و دفاتری راه اندازی کرده و دارای اسنادی مانند دفترچه یا قرارداد هستند، مشکل جدی ایجاد کرده است.

بسیاری از کارخانجات مستقر در شهرهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور در صدور و تمدید کارت بازرگانی خود به دلیل زمین های استیجاری، شرکت های مستقر در املاک اهدایی یا اجاره ای موسسات دولتی و … دچار مشکل شدند. ورود تجهیزات وارداتی از خطوط تولید یا مواد اولیه خود به گمرک و پرداخت هزینه های دموراژ و انبارداری، متحمل خسارات مالی و اعتباری هنگفتی شدند. در برخی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش ظرفیت تولید خود به شیفت کاری روزانه شده اند.

خوشبختانه در بند 3-1-2 این ابلاغیه ذکر شده است که متقاضیان کارت بازرگانی به شرط داشتن حداقل دو سال سابقه تشکیل اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه میزان فروش کالا و خدمات خود در سال قبل بیش از یک برابر حداقل مبلغ تراکنش های بزرگ اعلام شده است. در ابتدای سال طبق ماده 3 قانون انجام مناقصات از شمول تسلیم اسناد املاک و اجاره با کاربری غیر مسکونی مستثنی هستند.

این بند قانونی همچنین مشکل شرکت های دانش بنیان را که به دلیل ماهیت کار دارای دفاتر مشترک یا کاربری غیرتجاری بودند، حل کرد. در این بند اشاره شده است که شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز از ارائه این گواهی معاف هستند.