تحویل خودروهای وارداتی از هفته آینده

تحویل خودروهای وارداتی از هفته آینده

تحویل خودروهای وارداتی از هفته آینده

تحویل خودروهای وارداتی از هفته آینده

مدیرعامل سایپا:
تاکنون برای واردات ۲۹ هزار خودروی چانگان و زوتی ثبت سفارش کردیم. محمولۀ اول چانگان وارد شده و تعدادی از گمرکات ترخیص شدند و از هفته آینده تحویل مشتریان می‌شود.
۱۰۰۰ خودروی زوتی نیز توسط پارس‌خودرو وارد شده و همچنین ۷۰۰۰ خودروی دیگر در چین تولید شده که آمادۀ واردات است.

خودروی کراس‌اور هیبریدی نیز وارد و در ۶ ماهۀ دوم امسال عرضه خواهد شد.