بانک سیلیکون ولی چه کار مهمی را انجام می داد؟

بانک سیلیکون ولی چه کار مهمی را انجام می داد؟

بانک سیلیکون ولی چه کار مهمی را انجام می داد؟

محمد هادی موقعی، رئیس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی سازمان ملی کارآفرینی ایران: بیش از ۳۰ سال طول کشید تا بانک سیلیکون ولی توانست در میان صنایع خطرپذیر و استارت آپ ها جایگاه خود را به دست آورد. درک مکانیزم تولد، رشد و ادامه حیات یک استارت آپ کار همه نیست. این بانک در این دوران طولانی متوجه شد که استارت آپ ها وقتی رشد می کنند، تغییر هم می کنند. درک کسب و کار یک استارت آپ و تشخیص زمان های رشد و تغییر آن یک نکته کلیدی است.