ملاحظاتی مفید و مختصر در خصوص باقیمانده ۲۵٪ متناسب سازی

ملاحظاتی مفید و مختصر در خصوص باقیمانده ۲۵٪ متناسب سازی

ملاحظاتی مفید و مختصر در خصوص باقیمانده ۲۵٪ متناسب سازی

در حکم حقوق ۱۴۰۰ بازنشستگان سایر سطوح حقوق بگیر در ردیف سوم یک آیتم به نام متناسب سازی ۷۵٪ وجود دارد؛ هر مبلغی که باشد یک سوم از آن مبلغ ۲۵٪ باقیمانده میباشد
مثلا اگر در ردیف سوم شخصی مبلغ ١،۵٠٠،٠٠٠ تومان باشد ۲۵٪ آن می‌شود ۵۰۰ هزار تومان
و اگر ردیف اول حکم ۱۴۰۰ این شخص یعنی پایه حقوق ۱۴۰۰ مبلغ ۷ میلیون تومان باشد باید این ۲۵٪ به پایه حقوق ۱۴۰۰ اضافه شود ومصوبه شورای عالی کار اجرا شود
7000000+500000=7500000
پایه حقوق ۱۴۰۰

7500000× %38+515000= 1086400
پایه حقوق ۱۴۰۱

از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ یعنی ۱۲ ماه ۵۰۰ هزار تومان طلبکار هست
12×500000=6000000

از فروردین ۱۴۰۱ تا الان یا هر موقع که ۲۵٪ اجرا شود تفاوت مصوبه شورای عالی کار را طلب دارد
۷۰۰۰۰۰۰×۳۸٪+۵۱۵۰۰۰=۱۰۱۷۵۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰×۳۸٪+۵۱۵۰۰۰=۱۰۸۶۵۰۰

1086500 -1017500=9088500

این شخص مبلغ مذکور را از اول فروردین ۱۴۰۱ تا موقع اجرای باقیمانده ۲۵٪ طلب دارد
البته این مثال صرفاً بر مبنای ۷۵٪ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان و ۲۵٪ آن و پایه ۱۴۰۰  ۷۰۰۰۰۰۰ تومان محاسبه گردید.
?اینک باید منتظر جلسه و اتخاذ تصمیم تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان شد که سرانجام با چه فرمولی می خواهند متناسب سازی را اجرا نمایند…
?اگر ضریب اولیه مستمری هر بازنشسته در زمان برقراری حکم حقوق اولیه ضربدر حداقل حقوق سال جاری شود و این فرمول جاری و ساری شود می توان گفت متناسب سازی امسال کامل شده و ۲۵٪ هم در این میان اعمال خواهد شد…
?به تعبیری وقتی بازنشستگان ۲۵٪ متناسب سازی سال ۱۴۰۰ را طلبکار هستند سازمان با همان فرمولی که ۷۵٪ را داده، یعنی از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ بطور کامل و ۱۰۰٪ پرداخت می کرد و سال ۱۴۰۰ ضریب مستمری در زمان برقراری هر فرد را ضربدر حداقل حقوق آن سال می نمود متناسب سازی سال قبل کامل می شد…
?حال از سال ١۴٠٠؛ ۲۵٪ آن اجرا نشده است که جزو دیون سازمان از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به افراد می باشد و چون در سال ۱۴۰۰ اجرا شده مشخصاً سازمان باید با همان پایه حقوق ۱۴۰۰ اجرا نماید و قطعاً حکم آن نیز بایستی از ابتدای همان سال صادر و مبلغ ۲۵٪ متعلقه را به پایه مستمری در حکم حقوقی از فروردین ۱۴۰۰ اضافه نماید و سپس حکم ثانویه ای مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را با عدد اضافه شده ۲۵٪ متناسب سازی به پایه مستمری صادر نماید یعنی باید دو حکم جداگانه صادر گردد…
?با در نظر گرفتن تفاوت ضریب مستمری در زمان برقراری و ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی لذا باید بر این مبنا ضریب مستمری زمان برقراری ضربدر حداقل حقوق سال جاری گردد، در این صورت می توان اذعان نمود که متناسب سازی بطور کامل انجام پذیرفته است .