گزارش مجمع جهانی اقتصاد از بحران‌های پیش‌روی جهان تا ۲۰۳۳

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از بحران‌های پیش‌روی جهان تا ۲۰۳۳

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از بحران‌های پیش‌روی جهان تا ۲۰۳۳

▪️چهار سناریو برای آمادگی مواجهه با ریسک‌های امروز و فردا

?مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که نتیجه بررسی و تحلیل نظرسنجی و بینش‌های نزدیک به ۱۲۰۰ متخصص در حوزه‌های گوناگون در دانشگاه‌ها، کسب‌و‌کارها و دولت‌هاست، ریسک‌های جهانی را که طی دو سال آینده جوامع و اقتصادها با آن مواجه خواهند شد، مورد واکاوی قرار داده و هم‌چنین ریسک‌هایی را که طی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۳ در انتظار جهان است، بررسی کرده است.

?این گزارش که نسخه برگردان آن از سوی زیما، زیست‌بوم ماجراجوی آینده با همکاری مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران (تکاپو) تهیه و منتشر شده، نگاهی به ۳۲ ریسک اصلی که در سال‌های پیش‌رو جهان با آن روبه‌رو خواهد شد، انداخته و با چینش این ریسک‌ها در بخش‌های ژئوپلتیک، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فناوری در کنار یکدیگر، تلاش کرده است تا تصویری شفاف از مهم‌ترین ریسک‌های دو سال آینده و همچنین اولویت ریسک‌ها در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۳ به نمایش بگذارد.

?در این گزارش از ترکیدن حباب دارایی‌ها، سقوط صنعت یا زنجیره تامینی که به صورت سیستماتیک مهم است، بحران بدهی، شکست در پایدار کردن خط‌مشی‌های قیمت، افزایش قاچاق، رکورد اقتصادی طولانی‌مدت، تورم گسترده، افزایش نرخ بهره، بدهی‌های سنگین دولت و … به عنوان ریسک‌های اقتصادی یاد شده است.