الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

آخرین مهلت های رسیدگی به وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱

news 52

آخرین مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیات عملکرد ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل )
تا تاریخ ۱۰/ ۴/ ۱۴۰۳

آخرین مهلت رسیدگی به پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۷ اشخاص حقیقی ( اظهارنامه نداده ها و متمم )
تا پایان ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۳

آخرین مهلت رسیدگی به اظهارنامه های اجاره املاک اشخاص حقیقی
تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۳

آخرین مهلت رسیدگی به عملکرد منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱ و ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ ( اظهارنامه نداده ها و متمم) اشخاص حقوقی
تا ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۳

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.