اگر صنعت خودرو دست برادران خیامی مانده بود، الان از کره هم جلوتر بودیم

اگر صنعت خودرو دست برادران خیامی مانده بود، الان از کره هم جلوتر بودیم

اگر صنعت خودرو دست برادران خیامی مانده بود، الان از کره هم جلوتر بودیم

نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی:

?دو مشکل اساسی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری و مدیریت دولتی است. صنعت خودرو را بخش خصوصی به وجود آورد.

?بخش خصوصی اینها را به وجود آورد، اما ما چه کار کردیم؟ مقام معظم رهبری اشاره کردند که در اوایل انقلاب شاید یک مقداری تندروی کردیم این‌ها را کنار گذاشتیم. الان حتی مدیر دولتی هم به جایگاه خودش اطمینان ندارد.

?اگر ایران خودرو و یا ایران ناسیونال سابق دست برادران خیامی مانده بود، ما از کره هم جلوتر بودیم.